Co zawiera Smarticz

W najnowszej wersji znajduje się m.in.:

 • Raspbian BUSTER w wersji zaktualizowanej (stable) wraz z Java version 1.8.0_212

 • Domoticz w wersji 2020.2

http://IP_raspberry:8082


 • Grafana z już skonfigurowaną i dodaną bazą danych InfluxDB.

http://IP_raspberry:3000 login: admin, hasło: admin


 • MyDomoAtHome – serwer wymiany danych między Domoticzem a ImperiHome

http://IP_raspberry:3002


 • HA Bridge – most działa jako proxy między Amazon Alexa a urządzeniami IoT zdefiniowanymi w Domoticzu (Alexa, Philips hue, itp.).

http://IP_raspberry:80


 • Webmin – łatwe zarządzanie systemem. Aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopii bezpieczeństwa, zarządzanie użytkownikami.

https://IP_raspberry:10000 login i hasło takie jak do SSH


 • Monit – pilnuje Domoticza i automatycznie przywraca go do życia.

http://IP_raspberry:8812 login: admin hasło: monit


 • Dashticz V3 – nakładka graficzna do Domoticza

http://IP_raspberry:82/dashticz/


 • Duplicati – narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dowolnie wybranych folderów, z dowolnie wybraną lokalizacją np. dysk w chmurze, ftp.

http://IP_raspberry:8200


 • Mosquitto + Uruchomiony klient MQTT w Domoticz

 • Serwer zigbee2mqtt wraz z wtyczką do Domoticza zigbee2mqtt (wtyczka domyślnie jest wyłączona)

 • Motywy Aurora i Machinon

 • Wtyczka domoticz-Airly i Broadlink RM2 sprawdzone na RM-mini3

 • Midnight Commander (MC) W terminalu wpisujemy mc

 • Serwer FTP

ftp://IP_raspberry login i hasło takie jak do SSH


 • Serwer ZERO-TIER – zdalny dostęp do Raspberry i Domoticza