Zrzuty ekranu

Domoticz – default

Domoticz – aurora

Domoticz – machinon

Dashicz – alternatywny wygląd

Grafana

Monit

HA Bridge

Webmin

Webmin – łatwa kopia plików

ZeroTier – zdalny dostęp

Smarticz – ekran startowy SSH